Jsme neustále se rozvíjející firma s dlouholetými zkušenostmi. Svým klientům nabízíme služby nejvyšší kvality, jejichž nedílnou součástí je využití nejnovějších technologií.

Zabýváme se přípravou a realizací projektů obnovitelných zdrojů všech výkonnostních kategorií, zejména však energetických zdrojů, které využívají energii ze Slunce.

Naším unikátním produktem je termický solární systém SolarWIN.

SolarWin logo
... and Sun will work for You

Termický solární systém SolarWIN je určen pro solární přitápění a ohřev teplé vody. Vysoká efektivita přenosu tepla s minimálními ztrátami Vám zaručí využití systému i v zimním období.

Nabízené služby

Poskytujeme podporu ve všech fázích projektu. Pro naše klienty jsme stabilním a dlouhodobým partnerem.

Výhody systému

Dnešní doba přináší v oblasti cen médií a energií jedinou jistotu. Tou jistotou jsou stále rostoucí ceny za metr krychlový vody a rostoucí ceny za GJ energie potřebný pro její ohřev. Je jedno zda se jedná o energii spotřebovanou pro ohřev vody v systému TUV, nebo energii v systému vytápění. Systém SolarWIN přináší možnost získat významou část této energie ze slunce.


Statistika konkrétního panelového domu - vývoj ceny m3 studené vody v systému TUV.


Statistika konkrétního panelového domu - vývoj ceny energie v GJ pro ohřev studené vody v systému TUV.


Statistika konkrétního panelového domu - vývoj ceny energie v GJ pro vytápění bytů a společných prostor.

Více než desetiletá statistika ukazuje jasný trend. Tímto trendem je, že náklady TUV a vytápění domácností budou i nadále růst. Snižování spotřeby TUV je již dnes na hranici a její další snížení by již mohlo ohrozit komfort a životní úroveň.

Proč nevyužít energii, která je k dispozici v neomezeném množství. Enerii Slunce.

Slunce je koule žhavého plazmatu, neustále produkuje ohromné množství energie. Jeho výkon činí zhruba 4×1026 W, z čehož na Zemi dopadá asi 45 miliardtin. Tok energie ze Slunce na Zemi, neboli Sluneční konstanta činí asi 1,4 kW m−2. (zdroj Wiki).

Proč si pořídit systém SolarWIN

Buďte moderní, buďte chytří, buďte úsporní!

Úspora energie a snižování nákladů na ohřev teplé vody a přitápění

Pomocí moderní tepelné techniky ušetříte nejen náklady za vytápění a ohřev vody, ale také výrazně snížíte celkovou spotřebu energie. Přispějete tím také k zachování drahocenných fosilních zdrojů, snížení emisí skleníkových plynů a zachování čisté a zdravé přírody pro budoucí generace.

Snížení nákladů při vytápění a ohřev vody s využitím efektivních řešení

Ceny fosilních paliv (ropa, plyn a uhlí) dosáhly rekordní úrovně a jejich spotřeba dále roste. Podle aktuálních výpočtů a odhadů vystačí zásoby ropy na 43 let, zásoby zemního plynu na 65 let a zásoby uhlí na 207 let. Vytápění a ohřev vody dnes tvoří více než tři čtvrtiny celkové spotřeby energie na osobu. Pokud se však rozhodnete pro moderní a efektivní řešení, jako jsou například tepelná čerpadla nebo solární systémy, můžete výrazně snížit své náklady za vytápění a ohřev vody. Zároveň pomůžete šetřit neobnovitelné energetické zdroje, kterých znatelně ubývá.

S moderními topnými systémy proti změně klimatu

Zrychlené globální oteplování souvisí se vzrůstajícím objemem skleníkových plynů – zejména oxidu uhličitého (CO2). Výrazný podíl na vzniku emisí CO2 mají právě domácnosti. Přispět k ochraně přírody tak může téměř kdokoliv. Modernizací topného systému (např. solární systémy nebo tepelná čerpadla) v domácnosti můžete dosáhnout snížení spotřeby energie přes 30%. To znamená také snížení emisí CO2a finančních nákladů o 30%. A to už jsou dobré důvody proč modernizovat topný systém.