INSTALACE TERMICKÝCH KOLEKTORŮ NA OHŘEV TUV

Solární kolektory určené k ohřevu tepelné užitkové vody (TUV) mohou za rok ušetřit až 80% nákladů na ohřev teplé vody v jedné domácnosti. Úspory nákladů mohou být současně zvyšovány použitím domácích spotřebičů s teplovodním přístupem. Solární systém pro ohřev teplé vody obsahuje sluneční kolektory, uzavřený solární okruh z měděných trubek naplněný nemrznoucí kapalinou, kombinovaný bojler, dvoučidlovou regulační jednotku, expanzní nádobu, solární instalační jednotku s oběhovým čerpadlem, uzavírací, napouštěcí a odvzdušňovací ventily. Instalace pro konkrétní zákazníky se liší pouze počtem kolektorů, objemem a typem bojleru, velikostí expanzní nádoby, délkou potrubních rozvodů a množstvím potřebné nemrznoucí směsi.

Princip činnosti solárního systému:

Jedná se o cirkulující okruh nemrznoucí směsi, která se v kolektorech ohřívá od Slunce a tuto získanou tepelnou energii předává do zásobníku na TUV. Jeden solární kolektor ohřeje při optimálních podmínkách za jeden den přibližně 100 litrů TUV na teplotu 65 °C. Na každých 100 litrů objemu zásobníku tedy vychází jeden kolektor o ploše absorbéru cca 2 m2. Spotřeba vody je cca 50 litrů na osobu za den. Příklad: Systém solární soustavy pro domácnost (4 osoby) bude obsahovat bojler o min objemu 200 l a 2 solární kolektory.

INSTALACE TERMICKÝCH KOLEKTORŮ NA OHŘEV TUV A PŘITÁPĚNÍ

Velikost systému záleží na velikosti vytápěné budovy, na její tepelné ztrátě a na typu otopné soustavy. Obvykle se instalují systémy o pěti a více kolektorech. Podmínkou je nízkoteplotní otopná soustava, proto je ideální podlahové vytápění s teplotním spádem 40°C na 35°C nebo velkoplošné radiátory se spádem 50°C na 40°C.

Solární kolektory jsou pasívní zařízení, které funguje téměř ihned ve chvíli, kdy na něj začnou dopadat sluneční paprsky. Kolektory se nedají vypnout, zakrývání je neefektivní. Musíme proto do topného systému zahrnout dostatečně objemnou akumulační nádrž, kam se bude energie ukládat v letních měsících. Akumulační nádrže jsou relativně nákladnou součástí otopné soustavy, jsou také objemné a je třeba mít na jejich umístění dostatek prostoru. Avšak pozitivním efektem akumulace je, že díky ní v soustavě mohou všechny zdroje tepla fungovat s vyšší efektivitou. Při nahřívání akumulace mohou tepelné zdroje pracovat na plný výkon, což zvyšuje účinnost jejich provozu a zvyšuje jejich životnost. Tepelná energie uložená do nádrží je pak postupně stápěna v otopné soustavě. Jinou možností (bez akumulace) je venkovní bazén, do kterého je možné během letních měsíců posílat energii vyrobenou z kolektorů a od podzimu do jara vytápět dům. Více o kolektorových systémech v kombinaci s bazénem naleznete v části Solární systémy na ohřev TUV, bazénu a přitápění objektu.